• Với diện tích khuôn viên rộng lớn: từ 243m² đến 1620m² mỗi khu.
  • Khu Gia tộc đáp ứng nhu cầu an táng, cải táng, sanh phần, tưởng niệm người thân, thờ phụng họ tộc…
  • Tường vây được xây dựng bằng đá khối cao 0,8m.