Các phần mộ được thiết kế chỉn chu, gần gũi thiên nhiên, với không gian thích hợp và thuận tiện nhất cho việc thăm viếng.

Diện tích: 1,75m x 1,75m (3,06m2);